home

contact  login
zoeken
zoeken

Voorlopig rijbewijs 

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je krijgt het pas na een geslaagd theoretisch rijexamen. Met het voorlopig rijbewijs mag je met een voertuig op de openbare weg rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Wat?
Er bestaan verschillende soorten voorlopig rijbewijs afhankelijk van je leeftijd en de manier waarop je wil leren rijden

Volgende modellen zijn verkrijgbaar:

model 36: enkel voor categorie B

 • verkrijgbaar vanaf 17 jaar en 36 maanden geldig
 • rijden zonder begeleider is niet toegestaan
 • de begeleider(s) word(t)en vermeld op het voorlopig rijbewijs
 • geen passagiers buiten de begeleider(s)
 • geen verplichting rijschool te volgen
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na drie maanden, met begeleider en met eigen wagen

De begeleider kan iedereen zijn die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • minstens acht jaar houder zijn van een geldig Belgisch of Europees rijbewijs
 • de laatste drie jaar niet veroordeeld zijn voor ernstige verkeersovertredingen;
 • niemand anders onder begeleiding hebben (uitzondering: eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van de wettelijke partner).

model 18: enkel voor de categorie B

 • verkrijgbaar vanaf 18 jaar en 18 maanden geldig
 • rijden zonder begeleiding is toegestaan
 • verplichting om 20 uur praktische rijles te volgen
 • afleggen van een praktisch examen ten vroegste na drie maanden, met de rijschoo
 • de houder van een voorlopig rijbewijs model 18, mag vergezeld worden door één persoon die voldoet aan de voorwaarden van begeleider

model 3:
voor alle categorieën motorfietsen, vrachtwagens, bussen met of zonder aanhangwagen en bij de overgang van een beperkt rijbewijs (voor voertuigen met een automatische schakeling) naar een volwaardig rijbewijs categorie B

 • 12 maanden geldig
 • afhankelijk van de categorie verkrijgbaar vanaf 18 jaar
 • geen verplichting rijschool te volgen behalve voor categorie A.

Hoe?
Een voorlopig rijbewijs voor een van bovenstaande modellen aanvragen kan je op de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.

Kostprijs
25 euro. Bij voorkeur te betalen met Bancontact.

Voorlopig rijbewijs verloren of gestolen?
Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij uw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland kan je ter plaatse aangifte doen, maar je moet zeker ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Met het attest van verlies dat je ontvangt, kan je een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen.

Opgelet! Het attest van verlies vervangt je voorlopig rijbewijs niet. Je moet dus eerst een duplicaat van je voorlopig rijbewijs afhalen, alvorens je een voertuig bestuurt.

Kostprijs
25 euro voor een duplicaat

Mee te brengen

 • je meldt je persoonlijk aan
 • je identiteitskaart
 • een aanvraagformulier, te verkrijgen bij het examencentrum na een geslaagd theoretisch examen; voor model 36: de begeleider vult zijn/haar gegevens en ondertekent het formulier (als de begeleider niet in Herk-de-Stad woont, moet hij/zij eerst naar het gemeentebestuur van de woonplaats met het aanvraagformulier)
 • identiteitskaart of rijbewijs van de begeleider
 • eventueel attest van de rijschool van de gevolgde opleiding
 • een pasfoto als de foto op je huidige identiteitskaart niet meer gelijkend is. Indien ze nog gelijkend is, kan de oude foto hergebruikt worden omdat ze opgehaald wordt via de elektronische identiteitskaart. Dit geldt ook voor de handtekening.
Rijbewijs