home

contact  login
zoeken
zoeken

Reispaspoort 

 Een geldig reispaspoort is vereist voor alle landen waarvoor de gewone Belgische identiteitskaart niet volstaat. Ook kinderen jonger dan twaalf jaar hebben meestal een reispaspoort nodig.  

Procedure
Een reispaspoort moet je aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Vraag je reispaspoort zeker op tijd aan, want de afgiftetermijn is minstens vijf werkdagen.

Een Belgisch reispaspoort is zeven jaar geldig voor volwassenen en vijf jaar voor minderjarigen. Deze geldigheidsduur wordt niet verlengd. Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een reispaspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Voor je vertrekt, ga je het best na welke reisdocumenten je nodig hebt voor je bestemming. Lees ook zeker eens de  reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse zaken. Je kan ook altijd inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Wie heel veel reist naar verschillende bestemmingen waar telkens weer een ander visum voor nodig is, komt met zijn huidig paspoort niet lang genoeg toe. Het aantal pagina's bedraagt 32, en die staan dan snel vol met allerlei exotische en andere visumstempels. Daarom kunnen deze reizigers zich een dik paspoort aanschaffen. Het boekje telt 64 pagina's.

Mee te brengen

Voor de aanvraag heb je volgende documenten nodig:

  • één recente kleurenpasfoto
  • je identiteitskaart
  • eventueel je oud reispaspoort

 Kostprijs 

Procedure + 18 jaar - 18 jaar
normaal (afgiftertermijn: 5 werkdagen) 76 euro 46 euro
spoed (afgiftetermijn: 24 werkuren) 251 euro 221 euro
boekje 66 pagina's 251 euro 221 euro

Bij de aanvraag te betalen. Bij voorkeur met Bancontact.

Noodprocedure

In dringende gevallen zoals bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, verdwijning of overlijden van een familielid is het mogelijk dat er een voorlopig paspoort wordt uitgereikt. Je moet wel de aard van de situatie kunnen aantonen. Dit voorlopig paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en is enkel geldig voor een welbepaalde bestemming. Dit document moet je wel rechtstreeks aanvragen bij:

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
Dienst Paspoorten
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel
tel. 02 501 81 11

 

Reizen