Overlijdensaangifte 

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden.  Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden na de vaststelling van het overlijden, de vaststelling gebeurt door een geneesheer.

Procedure

Als een persoon overlijdt, moet je dit zo snel mogelijk aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Je kan dit ook zelf doen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Mee te brengen

Bij de aangifte moet je volgende documenten meebrengen:

• overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
• identiteitskaart van de overledene
• identiteitskaart van de aangever
• trouwboekje van de overledene
• rijbewijs van de overledene
• eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

• proces-verbaal van een officier van de politie
• toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings

Administratieve afhandelingen

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

• bank
• notaris
• verzekeringsmaatschappij
• ziekenfonds
• pensioendienst
• belastingen
• huiseigenaar
• watermaatschappij
• leverancier van gas en elektriciteit
• …

Digitaal Loket 

Opgelet! Om documenten via het digitaal loket op te vragen, moet je beschikken over een kaartlezer. Zorg dat de kaartlezer met daarin je elektronische identiteitskaart verbonden is met de computer. Ook de meest recente software moet op je computer staan. Meer informatie over het digitaal loket vind je hier.