home

contact  login
zoeken
zoeken

Elektronische identiteitskaart (EID) 

Een identiteitskaart is het bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Op de leeftijd van twaalf jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart uitgereikt. Met je identiteitskaart kan je ook je nationaliteit en identiteit bewijzen in het buitenland. Vanaf vijftien jaar ben je verplicht om je identiteitskaart altijd bij te hebben.

In de elektronische identiteitskaart zit een microchip ingebouwd. Deze chip bevat een identificatiecertificaat waarmee je je identiteit kunt bevestigen wanneer je je eID in een kaartlezer steekt.

De chip bevat ook een handtekeningcertificaat waarmee je een elektronische handtekening kan plaatsen onder elektronische documenten. Je kan de elektronische handtekening alleen gebruiken met je persoonlijke pincode.

Procedure
De identiteitskaart wordt automatisch uitgereikt aan alle Belgen van minstens twaalf jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Uw identiteitskaart is vijf jaar geldig. Op het einde van deze periode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. U ontvangt hiervoor een oproepingskaart.

Je meldt je met de oproepingskaart aan in het gemeentehuis.Drie tot vier weken na de aanvraag krijg je een brief waarin staat dat je identiteitskaart klaar ligt.

In de volgende gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

  • bij verlies, diefstal of beschadiging van uw kaart
  • als je pasfoto niet meer gelijkend is
  • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt
  • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping

Mee te brengen

Bij de aanvraag van uw elektronische identiteitskaart:

  • uw oproepingskaart
  • recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan
  • je huidige identiteitskaart. Als je je huidige identiteitskaart verloren bent, kan je ook rechtstreeks naar de dienst Burgerzaken gaan. Je moet niet eerst langs de politie passeren.

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:

  • je oude identiteitskaart
  • de uitnodiging die je thuis kreeg met de vraag je identiteitskaart af te halen

 Kostprijs   
20 euro. Bij voorkeur te betalen met Bancontact. 

Richtlijnen foto

Sinds16 januari 2017 gelden nieuwe richtlijnen voor de foto van een identiteitskaart of kids-ID. De criteria worden strenger zodat die nu gelijk zijn aan die voor internationale paspoorten. Een goede foto is van groot belang om identiteitsfraude beter te bestrijden en om eventuele grenscontroles vlotter te laten verlopen.

De richtlijnen kort opgesomd:

- Het formaat van de foto is 35 mm x 45 mm (bxh);
- De foto mag niet ouder zijn dan zes maanden;
- Een gelijkmatige belichting van de foto (geen witte vlekken);
- Tussen de afbeelding en de achtergrond moet voldoende contrast zijn;
- Het gezicht moet volledig zichtbaar zijn;
- Een goede houding: gezicht en schouders recht houden;
- Een neutrale gezichtsuitdrukking: gesloten mond, niet lachen, tanden mogen niet zichtbaar zijn en 
  de wenkbrauwen niet fronsen.

Het is belangrijk om een goede foto aan te bieden als je langskomt voor een nieuwe identiteitskaart. Een foute foto kan geweigerd worden.

paspoort