Wat is een PIN- en PUK-code? 

PIN = Private Identification Number
PUK = Personal Unblocking Key

Dankzij deze twee codes kan de elektronische identiteitskaart gebruikt worden om via internet allerlei administratieve transacties uit te voeren. Dit betekent dat deze codes persoonlijk zijn en je ze dus aan niemand mag doorgeven.

We onderscheiden voor de elektronische identiteitskaart de PIN- en de PUK-code. Deze codes krijg je thuis toegestuurd in een geblindeerde omslag. Houd deze goed bij.

De PUK-code dient om je kaart te activeren tijdens je tweede bezoek aan de dienst Burgerzaken en om nadien je pincode te blokkeren.

De PIN-code, bestaande uit vier cijfers, zal je in de praktijk het meeste nodig hebben. Deze code gebruik je om je via internet te identificeren en/of een elektronische handtekening te plaatsen. Je kan deze code vergelijken met de geheime code van je bankkaart. Ook de PIN-code van je elektronische identiteitskaart kan je wijzigen in een code die gemakkelijk te onthouden is.

PIN-code verloren? Via deze link kan je een nieuwe code aanvragen.