Kids-ID 

 Het Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Een Kids-ID is drie jaar geldig.

Voorwaarden
Als u een Kids-ID wil aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
  • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • u moet samen met het kind het Kids-ID aanvragen
Procedure
Het Kids-ID vraagt u aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het aanmaken van het Kids-ID duurt 3 à 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag het identiteitsdocument dus tijdig aan.

Mee te brengen
Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:
  • de elektronische identiteitskaart van de ouder die het Kids-ID aanvraagt
  • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
  • een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur
 Kostprijs 
10 euro