home

contact  login
zoeken
zoeken

Huwelijksaangifte 

De huwelijksaangifte is de registratie van het voornemen om te trouwen. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in de registers. De huwelijksaangifte gebeurt door beide partners. Indien er een gelegaliseerde volmacht kan voorgelegd worden van de afwezige partners kan de aangifte ook gebeuren door één partner.

Procedure
De huwelijksaangifte kan ten vroegste zes maanden en ten laatste veertien dagen voor de geplande huwelijksdatum gebeuren. De huwelijksaangifte is slechts zes maanden geldig.

Mee te brengen
Wanneer je de Belgische nationaliteit niet hebt en/of niet in België woont moet je volgende documenten voorleggen (maximum twee maanden oud):

  • de identiteitskaart
  • een uittreksel van je geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van woonst
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte indien je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte indien je weduwe of weduwnaar bent
  • een attest van nationale wetgeving inzake huwelijken (te verkrijgen op het consulaat)

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle documenten. Dit geldt ook voor vreemdelingen van wie de geboorteakte in België is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

huwelijk