Geboorteaangifte 

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van je kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Hoe?
De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen.

De vader kan het kind aangeven zonder aanwezigheid van de moeder:

  • als hij gehuwd is met de moeder van het kind;
  • als hij het kind al voor de geboorte erkende.

Na de dag van de bevalling hebt u vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgelijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want u kunt hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds

Mee te brengen
Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

  • uw identiteitskaart
  • het medisch geboorteattest
  • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt

 Kostprijs 
Het aangeven van een geboorte is gratis.