Adoptie 

Adoptie is het wettig aannemen als kind van iemand die niet het natuurlijk kind is. Bij adoptie gaan alle ouderlijke rechten en plichten over op de adoptieouders.

Procedure
Het vonnis van een adoptie wordt in de registers van de burgerlijke stand van de
woonplaats van de geadopteerde overgeschreven als 'adoptieakte'.
Ook alle andere akten worden aangepast.

De adoptieprocedure zelf loopt via de notaris of de vrederechter. 

   Kostprijs 
Het inschrijven van een adoptie in de registers van de burgerlijke stand is gratis.