home

contact  login
zoeken
zoeken

Werken bij het gemeente- of OCMW-bestuur van Herk-de-Stad 

Spontaan solliciteren doe je aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Om te solliciteren bij de gemeente stuur je je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Om te solliciteren bij het OCMW stuur je je brief naar het OCMW, Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Stage-aanvragen mogen naar de dienst Personeel gemaild worden.

Info
Dienst Personeel
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
013 78 09 56
personeel@herk-de-stad.be

maatschappelijk assistent 

(contractuele deeltijdse vervanging in 1 of meerdere functies)

Jobinhoud:

· Je functioneert binnen de sociale dienst onder leiding van het diensthoofd.

· Je staat in voor de begeleiding van personen en gezinnen in het sociaal hulp- en dienstverleningsproces.

· Je streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en houdt hierbij rekening met de algemeen gangbare methodieken van het maatschappelijk werk en het specifiek methodisch handelingskader dat van toepassing is binnen het OCMW van Herk-de-Stad.

· Je bent verantwoordelijk voor de administratieve taken (o.a. verslaggeving en rapportering)

Profiel :

· Je bent houder van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of het bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma

· Je bent cliëntgericht en kan je inleven in de situatie van de hulpvrager.

· Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.

· Je werkt graag in teamverband

· Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding

Wij bieden:

· De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.

· Een salarispakket op B-niveau (geïndexeerde bruto maandwedde min. € 2.486,38 – max € 3.236,00 voor 38/38), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, … (tot 10 jaar relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen)

· Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.

· Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...

Interesse?

Bezorg je kandidatuur - vergezeld van een uitgebreid cv en een gewone kopie van het gevraagde diploma - aan het OCMW, Dr. Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of via mail : personeel@herk-de-stad.be (vraag ontvangstbevestiging). De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 20 januari 2020. Laattijdige of onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard. De kandidaten worden uitgenodigd voor een gestructureerd interview op 22 of 23 januari 2020. Meer informatie over de functie en voorwaarden kan je bekomen bij de dienst Personeel (tel. 013 78 09 56 - personeel@herk-de-stad.be)

Vacatures