home

contact  login
zoeken
zoeken

Herijking weegtoestellen 

Handelaars / ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers,….) die in hun zaak gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. Deze herijking moet gebeuren door een erkende keuringsinstelling die het toestel dat voorzien is van een groen vignet met jaartal of een CE- markering op ijkplaatje van het toestel. Iedereen moet voorzien zijn van een wettig weegtoestel. De ijkingen gebeuren om de vier jaar.

De naleving van de regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de FOD Economie , dienst Metrologie (www.economie.fgov.be) . Indien je een erkende keuringsinstelling zoekt kan je hier terecht.