home

contact  login
zoeken
zoeken

Socio-economische vergunning 

Wil je een kleinhandel starten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m², dan dien je hiervoor een vergunning aan te vragen bij het schepencollege van de gemeente waar de handelsvestiging zal worden uitgebaat. De netto handelsoppervlakte, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten, bestemd voor verkoop en toegankelijk voor het publiek vormt de norm voor de vergunning.

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie vind je alle info terug met betrekking tot de socio-economische vergunning.  Daar kan je ook op basis van de te volgen procedure en rekening houdend met de aard en de omvang van je project de vereiste formulieren downloaden.

Economie