home

contact  login
zoeken
zoeken

Belasting op verspreiding van reclamedrukwerk 

De gemeente Herk-de-Stad heft een belasting op de huis – aan – huis verspreiding van niet-geadresseerde niet-redactioneel drukwerk. Onder niet redactioneel druk werk wordt verstaan elke publicatie die er toe strekt bekendheid te geven aan commerciële activiteiten, handelszaken en merknamen, en die erop gericht is de potentiële klant ertoe te bewegen gebruik te maken van de diensten en/of producten van de adverteerder. Drukwerken waarvan de bedrukte oppervlakte voor 75% of meer ingenomen wordt door tekst en /of afbeeldingen zonder handelskarakter vallen niet onder de toepassing van dit reglement.

De belasting bedraagt:

  • 0,01 euro per verspreid exemplaar beperkt tot eenbladig reclamedrukwerk waarbij opengeplooid reclamedrukwerk dat groter is dan 1 A4 (29,6 cm x 21 cm) wordt aanzien als meerbladig reclamedrukwerk.
  • 0,02 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren, voor zover het gewicht van dit drukwerk lager of gelijk is aan 50 gr.
  • 0,05 euro per verspreid exemplaar voor alle andere exemplaren, voor zover het gewicht van dit drukwerk hoger is dan 50 gr.

Van belasting zijn vrijgesteld:

  • De publiciteitsbladen bedeeld door openbare diensten en onderwijsinstellingen.
  • De publiciteitsbladen van sociale, caritatieve, politieke, culturele of sportieve aard en van gemeentelijke adviesraden en waaruit de uitgever zelf geen commercieel voordeel kan halen.
  • Reclamedrukwerk dat de eerste maal verspreid wordt in een nieuw kwartaal en waarvan het gewicht niet hoger is dan 50 gr. Het tweede exemplaar en alle volgende exemplaren in hetzelfde kwartaal worden belast.

Je verzendt het aangifteformulier naar :

Gemeente Herk-de-Stad
Pikkeleerstraat 14
3540 Herk-de-Stad
tel. 013 38 03 09
petra.pallen@herk-de-stad.be

Meer informatie vind je in het reglement, dat ook staat op de achterzijde van het aangifteformulier.

Reclamedrukwerk