home

contact  login
zoeken
zoeken

Nachtwinkels 

Een nachtwinkel is een winkel die voldoet aan volgende voorwaarden:

- de netto verkoopoppervlakte mag niet groter zijn dan 150 m²

- er mogen geen andere activiteiten uitgeoefend worden dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen

- de winkel moet op duidelijke en permanente manier de vermelding "nachtwinkel" dragen

- de winkel moet zich in Herk-de-Stad houden aan de volgende sluitingsuren: voor 18 uur en na 1 uur

Nachtwinkels mogen zich in Herk-de-Stad niet vestigingen binnen de bebouwde kom. Er wordt voor het hele grondgebied maar een vergunning verleend aan maximum twee nachtwinkels met elk maximum één vestiging op het grondgebied.

Hieronder vind je het volledige reglement en het aanvraagformulier voor een vestigings- en uitbatingsvergunning om een nachtwinkel te mogen uitbaten. Dit formulier dient teruggemaild te worden naar ro@herk-de-stad.be.