Werken bij het gemeente- of OCMW-bestuur van Herk-de-Stad 

Spontaan solliciteren doe je aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Om te solliciteren bij de gemeente stuur je je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Om te solliciteren bij het OCMW stuur je je brief naar het OCMW, Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad.

Info
Dienst Personeel
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
013 78 09 56
personeel@herk-de-stad.be

Deskundige Ruimtelijke Ordening 

voltijdse contractuele betrekking voor onbepaalde duur 

De dienst Ruimtelijke Ordening maakt, naast de dienst Leefmilieu, de Technische Dienst-Planning
en de Technische Dienst-Uitvoering deel uit van de afdeling Grondgebiedzaken.

Jobinhoud:

 • Je waarborgt een degelijke voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk beleid, rekening houdend met de geldende reglementering.
 • In samenspraak met de stedenbouwkundig ambtenaar en het afdelingshoofd Grondgebiedzaken ben je betrokken bij het vergunnings- en handhavingsluik, het gemeentelijke grond-en pandenbeleid en het planningsluik van de dienst ruimtelijke ordening.
 • Samen met de GIS-deskundige beheer je de gemeentelijke verordeningen, het plannen-, vergunningen- en leegstandsregister en het register van de onbebouwde percelen
 • Je overlegt met de hogere overheid, volgt de wetgeving op en ondersteunt hierin de administratieve medewerkers van de dienst.

Profiel :

 • Je hebt minimaal een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of gelijkgesteld).
 • Affiniteit met de bestaande reglementeringen inzake ruimtelijke ordening en GIS of een specifieke opleiding ruimtelijke ordening is een troef.
 • Je bent bereid je kennis actueel te houden door het volgen van opleidingen.
 • Je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Je werkt zelfstandig, nauwgezet en klantgericht.
 • Je bent Belg.

       Wij bieden:

 • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
 • Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.
 • Een salarispakket op B-niveau (geïndexeerde bruto maandwedde min. € 2.389.819 € - max. € 3.110.30 €). Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen.
 • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...

Interesse ?

Bezorg je kandidatuur - met uitgebreid cv en kopie van de gevraagde diploma’s - aan het College van Burgemeester en Schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of per e-mail: secretariaat@herk-de-stad.be.

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 7 april 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.
Meer informatie ?

Dienst Personeel: tel. 013 78 09 56, e-mail: personeel@herk-de-stad.be