Werken bij het gemeente- of OCMW-bestuur van Herk-de-Stad 

Spontaan solliciteren doe je aan de hand van een motivatiebrief, een afschrift van je diploma en een curriculum vitae. Om te solliciteren bij de gemeente stuur je je brief naar het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Om te solliciteren bij het OCMW stuur je je brief naar het OCMW, Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad.

Info
Dienst Personeel
Dokter Vanweddingenlaan 21
3540 Herk-de-Stad
013 78 09 56
personeel@herk-de-stad.be

Maatschappelijk assistent, contractueel niveau B (werfreserve) 

Binnen de sociale dienst staat een team van maatschappelijk assistenten – onder leiding van het diensthoofd – in voor de verzekering van het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Functie:
Je bent het eerste aanspreekpunt voor de hulpvrager. Op basis van een (intake)gesprek, sociaal onderzoek en verdere begeleiding stel je een dossier samen en formuleer je voorstellen naar het bevoegde beleidsorgaan. Je communiceert naar de cliënt en voert de genomen beslissingen uit. Naast interne (administratieve) werkzaamheden ga je ook op huisbezoek, heb je contacten met andere hulpverleners om de hulpvraag zo optimaal mogelijk in te vullen. Je ondersteunt de hulpvrager en tracht zijn zelfstandigheid te stimuleren. Je hebt hierbij aandacht voor het cliëntnetwerk alsook je professioneel netwerk en je eigen ontwikkelingsbehoeften.

Profiel:

 • Je bent houder van een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.
 • Je bent cliëntgericht en kan je inleven in de situatie van de hulpvrager.
 • Je wil werken binnen een methodisch handelingskader en je beschikt over sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden.
 • Je werkt graag in teamverband om zo een kwalitatieve dienstverlening uit te bouwen.
 • Je bent bereid je kennis actueel te houden door het volgen van opleidingen.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding.

Wij bieden:

 • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
 • Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.
 • Een salarispakket op B-niveau (bruto maandwedde vanaf  € 2.389.81 voor 38/38)
 • Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen.
 • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...

Er wordt op korte termijn een halftijdse aanwerving verwacht.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur - via het verplicht inschrijvingsformulier – samen met een kopie van de gevraagde diploma’s - aan het OCMW, Dr. Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of per e-mail : secretaris@ocmwherkdestad.be.

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 15 mei 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Meer informatie

Dienst Personeel: tel. 013 78 09 56, e-mail: personeel@herk-de-stad.be

Verzorgend personeelslid thuiszorgdiensten contractueel, niveau C of D (werfreserve) 

Het team van de thuiszorgdiensten levert – onder leiding van een  coördinator –  verschillende dienstverleningen aan huis en ondersteunt ouderen en andere doelgroepen opdat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Functie:
Je werkt aan huis bij de hulpvrager en voert de nodige verzorgingstaken uit. Je assisteert de gebruiker bij de huishoudelijke taken (onderhoud, maaltijden klaarmaken, …) op basis van de gemaakte afspraken. Je zorgt hierbij voor een aangename sfeer en probeert de zelfredzaamheid, de veiligheid en het emotioneel welzijn van de gebruiker te bevorderen. Je participeert aan dienstoverleg.

Profiel :

 • Je bent houder van een brevet of studiegetuigschrift kinderverzorging, gezins- en sanitaire hulp, getuigschrift 7de vervolmaking personenzorg, BSO-diploma/getuigschrift 3de jaar 3de graad secundair onderwijs personenzorg, bekwaamheidsattest gezins- en bejaardenhulp van erkend opleidingscentrum, inschrijvingsbewijs van gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse gemeenschap.
 • Je legt vlot contacten, je kan luisteren en werkt graag met bejaarden, zieken, mindervaliden,…
 • Je kan zelfstandig werken, komt afspraken na en geeft nuttige informatie door.
 • Je kan de fysieke belasting van heffen en tillen aan en bent flexibel
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B bij indiensttreding

Wij bieden:

 • De mogelijkheid om ervaring op te doen in een uitdagende en boeiende functie.
 • Opleidingsmogelijkheden en kansen voor persoonlijke groei.
 • Een salarispakket op niveau C of D (bruto maandwedde vanaf  € 1.901.72 € of € 1.867.54 € voor 38/38).
 • Tot 10 jaar relevante ervaring uit de privé-sector of als zelfstandige kan in aanmerking worden genomen.
 • Een uitgebreide en flexibele vakantieregeling, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, ...

Er wordt op korte termijn een deeltijdse aanwerving verwacht   

Interesse?

Bezorg je kandidatuur - via het verplicht inschrijvingsformulier – samen met een kopie van de gevraagde diploma’s - aan het OCMW, Dr. Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan per post, tegen afgiftebewijs of per e-mail: secretaris@ocmwherkdestad.be.

De uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen is vastgesteld op 15 mei 2017. Onvolledige kandidaturen worden niet aanvaard.

Meer informatie?

Dienst Personeel: tel. 013 78 09 56, e-mail: personeel@herk-de-stad.be