home

contact  login
zoeken
zoeken

Uittreksel uit overlijdensakte 

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Hoe aanvragen

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie stuurt de akte daarna door naar de gemeente waar de overledene woonde
  • U kunt een uittreksel of afschrift van de overlijdensakte aanvragen bij het gemeentebestuur waar de persoon is overleden.
    • Via het e-loket: met je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, je token of via een app.
    • Op de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren.

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

overlijden