home

contact  login
zoeken
zoeken

Samenstelling van het gezin 

Een samenstelling van het gezin of een attest gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van eenzelfde gezin.

Voorwaarden
Je kan het document enkel aanvragen voor je eigen gezin. 

Hoe aanvragen

  • Via het e-loket: met je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, je token of via een app.
  • Op de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren

Wat meebrengen?
Elektronische identiteitskaart (eID)

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

burgerzaken