home

contact  login
zoeken
zoeken

Bewijs van woonst 

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:
- naam en voornamen
- plaats en datum van geboorte
- adres
- burgerlijke staat
- nationaliteit
- de datum sinds wanneer je op het adres woont.

Je kan ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van jouw vorige adressen.

Hoe aanvragen
Je kan het attest aanvragen:

  • Via het e-loket: met je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, je token of via een app.
  • Op de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren
  • bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Wie kan het attest aanvragen?

  • jijzelf
  • een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
  • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat meebrengen

  • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
  • vraag je het attest aan voor iemand anders: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn/haar identiteitskaart

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

burgerzaken