home

contact  login
zoeken
zoeken

Bewijs van Belgische nationaliteit 

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent. Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • je hebt de Belgische nationaliteit.
  • je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Hoe aanvragen

  • Via het e-loket: met je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, je token of via een app.
  • Op de dienst Burgerzaken tijdens de openingsuren.
  • Beschik je over een elektronische identiteitskaart (eID), dan kan je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Wat meebrengen
identiteitskaart

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

burgerzaken