home

contact  login
zoeken
zoeken

Bewijs van leven 

Het bewijs van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

Dit document wordt je soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoef je je bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat je nog leeft.

Hoe aanvragen

Naargelang jouw situatie kan je het bewijs van leven aanvragen via volgende manieren:

 • Via het e-loket: met je elektronische identiteitskaart (eID) en kaartlezer, je token of via een app.
 • de dienst Burgerzaken van jouw gemeente
 • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.
 • Beschik je over een elektronische identiteitskaart, dan kan je het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:
  • de volmacht van de aanvrager
  • de identiteitskaart van de aanvrager
  • de eigen identiteitskaart.

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

burgerzaken