home

contact  login
zoeken
zoeken

Aangifte of wijziging van beroep 

Het beroep van elke inwoner staat geregistreerd in het bevolkingsregister. Als je beroepssituatie wijzigt, moet je dit aangeven bij het gemeentebestuur. Op attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister staat je beroep vermeld. Het is dan ook belangrijk dat als je een uittreksel of attest nodig hebt, je beroep juist is weergegeven.

Hoe aan te vragen

Je beroepswijziging kan je doorgeven via het digitaal loket of bij de dienst Burgerzaken. Als het gaat om een beroep waarvan de titel beschermd is door de wet moet er een officieel stuk ter inzage op de dienst Burgerzaken voorgelegd worden.

Mee te brengen

Je identiteitskaart.

Kostprijs 
Dit document wordt gratis afgeleverd.

Digitaal Loket - vraag hier online aan 

Economie