home

contact  login
zoeken
zoeken

Nieuwe regels voor seizoensarbeiders in de strijd tegen het coronavirus 

Seizoenarbeiders afkomstig uit oranje of rode zones moeten zich bij aankomst in de provincie Limburg meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan. Van seizoenarbeiders afkomstig uit groene zones wordt bij aankomst de temperatuur gemeten en moet men bij verhoogde temperatuur een arts raadplegen. Ook moeten werkgevers dagelijks de temperatuur meten van hun seizoenarbeiders, deze bijhouden en bij verhoogde temperatuur of ziekteverschijnselen meteen een arts raadplegen. Dat heeft Michel Carlier, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, vandaag beslist. Het politiebesluit dat deze maatregelen oplegt wordt vandaag uitgevaardigd. Ook de  gouverneur van Vlaamse-Brabant vaardigt vandaag een gelijkaardig besluit uit.

De fruitplukkers die elke zomer naar de regio Haspengouw trekken zijn een gekend fenomeen in onze provincie. De komst van deze extra werkkrachten is belangrijk voor de fruittelers, die op hen rekenen om de oogst binnen te halen. Het gaat volgens cijfers van de provinciale dienst Landbouw om meer dan 10.000 personen per jaar in Zuid-Limburg alleen.

Om een vlotte en veilige oogst te garanderen is een provinciale aanpak, bovenop de bestaande protocollen, dan ook aangewezen.

Daarom heeft Michel Carlier, waarnemend gouverneur van de provincie Limburg, beslist om volgende regels uit te vaardigen voor het grondgebied van de provincie:

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Limburg als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten zich bij aankomst in de provincie meteen laten testen op het coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie Limburg als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.
 • De werkgevers in de provincie Limburg worden verplicht om dagelijks de temperatuur te nemen van hun seizoenarbeiders, deze te registreren en bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen meteen een arts te raadplegen.
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Limburg tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in die groep bij iemand  een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep afgezonderd in afwachting van het testresultaat.

Deze regels treden vanaf vandaag in werking en dit tot en met 31 augustus 2020.

De lokale en federale politie zullen toezien op de naleving ervan. Overtredingen kunnen bestraft worden met een boete en/of gevangenisstraf.

 

Opnieuw inzameling asbest via de recyclageparken vanaf 11 augustus 

Sinds de start van de coronacrisis was het inzamelen van asbest via de recyclageparken tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan particulieren. Nu dit verbod is opgeheven en er stilaan opnieuw mondmaskers beschikbaar zijn kan de inzameling van asbest via de recyclageparken van Limburg.net opnieuw worden opgestart vanaf dinsdag 11 augustus.
 

Tijdelijk geen inzameling van asbest door gebrek aan beschermingsmiddelen
Na een tijdelijke sluiting omwille van de COVID-19-maatregelen werden de recyclageparken terug geopend op 7 april. Het was toen echter niet mogelijk om ook de inzameling van asbest terug op te starten. De FFP3 mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbest werden immers aan de zorgsector geschonken en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dit verkoopverbod is opgeheven en de beschikbaarheid van FFP3 mondmaskers terug toeneemt kan de inzameling terug worden opgestart.

Vanaf dinsdag 11 augustus kan asbest opnieuw naar het recyclagepark
Limburg.net wacht momenteel op een levering van geschikte beschermingsmiddelen om de inzameling op de recyclageparken terug op te starten. Pas na de levering van dit beschermingsmateriaal kan de inzameling van asbest zowel voor de bezoekers als voor de parkwachters opnieuw veilig verlopen. Limburg.net voorziet de heropstart van de inzameling van asbest op dinsdag 11 augustus.

Asbest moet verplicht verpakt naar het recyclagepark
Nu de inzameling van asbest op de recyclageparken opnieuw wordt opgestart veranderen ook de regels voor het aanvoeren van asbest op de recyclageparken van Limburg.net. Voor de veiligheid van de bezoekers, de parkwachters en de omwonenden van het recyclagepark moet asbest verplicht verpakt worden gebracht. Het verpakkingsmateriaal hiervoor is vanaf 28 juli te koop op het recyclagepark. Zowel voor de minibags als voor de verpakkingsfolie voor 1 golfplaat betaal je 1 euro. Op die manier kunnen er geen asbestvezels meer vrijkomen bij het aanleveren van asbest en het deponeren in de container.

Ook de huis-aan-huisophaling van asbest wordt opnieuw opgestart
Net voor de start van de coronacrisis kondigde Limburg.net een nieuwe dienstverlening aan. Alle inwoners van Limburg en Diest kunnen dankzij deze nieuwe dienstverlening asbest laten ophalen in een container of een platenzak. Via een online platform op www.limburg.net/asbest kunnen zij dit eenvoudig online aanvragen en betalen. Ook als ze het asbest laten verwijderen door een gespecialiseerde firma kunnen ze een beroep doen op Limburg.net voor de afvoer en verwerking van het asbest.

Zodra er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn wordt ook deze nieuwe dienstverlening opgestart. Aanvragen van een ophaling zal mogelijk zijn vanaf 11 augustus. De effectieve ophaling start op 1 september.

Een container kost 160 euro, een platenzak kost 20 euro. Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangekocht om het asbest veilig af te breken. Het pakket bevat ook een instructiefolder met de nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en het asbest correct te kunnen aanbieden voor de ophaling. Alle info over dit nieuwe aanbod is terug te vinden op www.limburg.net/asbest

Gemeente en OCMW werken enkel op afspraak 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken zowel de gemeente als het OCMW enkel op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch of per mail: dienst Burgerzaken (013 38 03 20, burgerzaken@herk-de-stad.be), dienst Omgeving (013 38 03 34, omgeving@herk-de-stad.be) of de andere diensten in het gemeentehuis (013 38 03 10, info@herk-de-stad.be). Via het digitaal loket op onze website herk-de-stad.be kunnen ook heel wat documenten aangevraagd worden. Neem daar dus zeker eerst een kijkje mocht je een attest nodig hebben. Huisvuilzakken, groenzakken en PMD-zakken en grofvuilstickers kunnen zonder afspraak afgehaald of gekocht worden. We vragen wel met Bancontact te betalen. Een afspraak maken met het OCMW kan via 013 78 09 40 of ocmw@herk-de-stad.be. Ben je te vroeg voor je afspraak, wacht dan even buiten of in de auto. Hou er rekening mee dat te laat komen voor je afspraak betekent dat je een nieuwe afspraak zal moeten maken. Dit doen we om jullie te beschermen en om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen tegelijkertijd aanwezig zijn in onze gebouwen. Vergeet ook zeker je mondmasker niet! Zo blijven we zorgen voor onszelf en voor elkaar.

Gemeentelijke evenementen tot eind augustus afgelast 

Alle evenementen georganiseerd door de gemeente Herk-de-Stad worden tot eind augustus afgelast. Dat heeft het schepencollege beslist. Dat betekent dat Herk kermis op 8, 9 en 10 augustus niet doorgaat, net als de mountainbiketoerrit doorheen de Herker- & Demervallei op 16 augustus en Herk Geniet op zondag 30 augustus. Het optreden van Raymond Van het Groenewoud, dat zou doorgaan op 3 september in het Olmenhof, wordt opnieuw verschoven naar een andere datum. Tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd door het team van De Markthallen. Daarnaast mogen er tot eind augustus geen kienavonden meer georganiseerd worden. Verder legt het gemeentebestuur geen bijkomende maatregelen dan die door de Nationale Veiligheidsraad bepaald op. Het gemeentebestuur gaat er wel bij de politie op aandringen om strenger toezicht te houden op het naleven van de regels opgelegd door de hogere overheid.

Strengere maatregelen in strijd tegen coronavirus 

De Nationale Veiligheidsraad heeft opnieuw enkele beslissingen genomen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. De volgende maatregelen gaan vanaf woensdag 29 juli in:

Sociale bubbel

De sociale bubbel wordt teruggeschroefd van vijftien naar vijf vaste personen voor de komende vier weken en dit per gezin. Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegeteld bij die vijf personen. Als je in contact komt met mensen die geen deel uitmaken van deze nieuwe sociale bubbel, moet je op elk moment de veiligheidsafstand bewaren. Het is dan altijd raadzaam om een mondmasker te dragen.

Evenementen

Het aantal personen op evenementen wordt flink ingeperkt. Indoor worden er voortaan nog 100 mensen toegelaten, outdoor 200. Op de evenementen worden mondmaskers verplicht. Niet-begeleide evenementen zoals uitstappen, samenscholingen of familiebijeenkomsten zijn beperkt tot tien personen, kinderen niet meegerekend. Dit geldt ook voor recepties. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen, stages en speelpleinwerking.

Winkelen

Je moet vanaf woensdag opnieuw alleen gaan winkelen, behalve als er minderjaren of mensen die hulp nodig hebben bijzijn. Het winkelen mag niet langer dan dertig minuten duren (behalve op afspraak).

Registratieplicht

Naast de horeca komt er nu ook een registratieplicht in sportlessen en wellnesscentra.

Mondmasker nu ook verplicht bij bezoek aan recyclagepark 

In lijn met de maatregelen die worden opgelegd door de Federale crisiscel besliste Limburg.net om ook op haar recyclageparken het dragen van een mondmasker te verplichten vanaf dinsdag 28 juli. Limburg.net vraagt aan alle bezoekers om zelf een mondmasker mee te brengen en te dragen zodra ze het recyclagepark betreden.

Naast deze nieuwe richtlijn blijven de bestaande richtlijnen rond social distancing op het recyclagepark gelden. Zo is er slechts een beperkt aantal voertuigen gelijktijdig op het park toegelaten, wordt iedereen gevraagd om zoveel mogelijk in de wagen te blijven en om steeds minstens 1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers en parkwachters.Eerder besliste de Nationale Veiligheidsraad al dat er een mondmasker gedragen moet worden in winkels, in horecazaken, in openbare gebouwen en op drukke openbare plaatsen.

Aanwezigheidsformulier gasten horeca beschikbaar  

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 23 juli 2020 beslist dat horecazaken de aanwezigheid van hun gasten moeten noteren. Dit komt er niet zomaar: de COVID-19 pandemie woedt opnieuw in volle hevigheid, en dit is slechts één van de maatregelen genomen om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. Jouw en hun gezondheid staan op nummer één! De horecazaken kunnen het formulier downloaden en printen via onderstaande link. Zo kunnen ze vanaf vandaag de gegevens van hun klanten bewaren. Wat gaat er gebeuren met je gegevens? We begrijpen dat je bezorgd bent om de verwerking van je persoonsgegevens. De gegevens worden in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt. De horecazaken houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval worden je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie gebruikt. https://economie.fgov.be/nl/publicaties/coronavirus-gids-voor-een

Evenementenmatrix voor organisatoren evenementen 

Vanaf 1 juli kunnen evenementen onder voorwaarden en limieten opnieuw plaatsvinden. De Nationale Veiligheidsraad heeft daarvoor een kader voorzien. Alles moet wel met respect voor de veiligheidsregels gebeuren. Om organisatoren daarbij te helpen, werd er een evenementenmatrix ontwikkeld. Via deze matrix kunnen de parameters berekend worden of het evenement veilig kan plaatsvinden. Vanaf augustus zullen ook feestzalen in die matrix worden opgenomen en zullen daar dus feesten met meer dan 50 personen kunnen georganiseerd worden.

De evenementenmatrix, of liever het COVID Event Risk Model, is vanaf 1 juli online beschikbaar via de website www.covideventriskmodel.be.

Mondmaskers van de federale overheid 

Vanaf maandag 15 juni start de verdeling van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan de inwoners. Deze maskers maken deel uit van de versoepeling van de maatregelen. Je kan ze afhalen bij je apotheek.

Wie kan een stoffen mondmasker afhalen?

 • 1 persoon komt de maskers halen voor het hele gezin.
 • Als je niet in staat bent om ze zelf te halen kan de mantelzorger, thuisverpleegkundige, huisarts, dienst voor gezinszorg of een andere zorgverlener aan huis dit doen. (Je hulpverlener kan dan tegelijk zijn eigen maskers afhalen voor zijn eigen gezin.)

Wat moet je meebrengen naar de apotheek om je mondmaskers af te halen?

De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam van het gezinslid (‘gezinshoofd’) dat de maskers afhaalt voor het hele gezin. Het is belangrijk dat je de juiste kaarten of documenten meeneemt.

 • elektronische Identiteitskaart (eID)
 • attest gezinssamenstelling (vraag online aan via het digitaal loket op www.herk-de-stad.be)OF de eID's van alle gezinsleden.
 • Geen eID ? Een Kids-ID of ISI+-kaart kan ook.
 • Een Rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer voor niet-Belgen is nodig voor de registratie.
 • Als je geen van voorgaande hebt, kan de huisapotheker ook afgaan op zijn kennis van de gezinssamenstelling en zijn patiëntendossiers.
 • Geen eID of bovenvermelde documenten vereist voor uitzonderlijke gevallen (daklozen, vluchtelingen), de apotheker mag één mondmasker aan de persoon meegegeven.

Wanneer kan je jouw stoffen mondmasker afhalen?

De verdeling van de stoffen maskers gebeurt in dagelijkse golven. Er zijn minimum 10 werkdagen voorzien in functie van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. Voor elke dag is de verdeling voorbehouden aan personen geboren in een bepaald jaar of vroeger en hun inwonende gezinsleden.

Verdeelschema

Vb.: De verdeling start op 15 juni. Karin wordt in augustus 75 jaar maar is geboren in 1945. Zij mag vanaf de eerste dag haar masker halen.

    maandag 15 juni: 75 jaar en ouder (geboren in 1945 of eerder)

    dinsdag 16 juni: 67 jaar en ouder (geboren in 1953 of eerder)

    woensdag 17 juni: 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of eerder)

    donderdag 18 juni: 55 jaar en ouder (geboren in 1965 of eerder)

    vrijdag 19 juni: 50 jaar en ouder (geboren in 1970 of eerder)

    maandag 22 juni: 45 jaar en ouder (geboren in 1975 of eerder)

    dinsdag 23 juni: 40 jaar en ouder (geboren in 1980 of eerder)

    woensdag 24 juni: 35 jaar en ouder (geboren in 1985 of eerder)

    donderdag 25 juni: 30 jaar en ouder (geboren in 1990 of eerder)

    vrijdag 26 juni: iedereen

 

We werken op basis van je geboortejaar in plaats van leeftijd, dit om discussie te vermijden van wie juist wel of niet verjaart. We werken cumulatief, dus iedereen mag komen vanaf een bepaalde dag.

Uitzonderingen:

 • Mensen die een dringende zorgafspraak hebben in het ziekenhuis of bij een andere zorgverlener, en
 • Mensen met een chronische ziekte en/of die behoren tot de risicogroep (longaandoeningen, verlaagd immuunsysteem, hartaandoeningen, diabetes, zeldzame ziekten, …) kunnen bij het afhalen van medicatie hun mondmaskers vroeger ontvangen. De (huis)apotheker kent zijn publiek.
 • Mensen die een voorschrift van hun behandelende arts hebben voor een stoffen masker kunnen altijd terecht in de apotheek.

Prioritaire doelgroepen

De verdeling gebeurt op basis van een leeftijdscriterium. Dat is een duidelijk en controleerbaar gegeven dat discussies vermijdt. De oudste leeftijdsgroep komt eerst aan bod aangezien zij het meest kwetsbaar is voor het virus. Daarbij neemt het aantal personen met één of meerdere chronische aandoeningen toe met de leeftijd. Een grote groep van burgers met een chronische ziekte wordt dan ook snel geholpen wanneer we de verdeling starten van oud naar jong.

Type mondmasker en kwaliteit.

Er circuleren verschillende soorten mondmaskers. Als gebruiker is het belangrijk zich te informeren over de beschermingsgraad die ze bieden.

 • Zelfgemaakte of comfort mondmaskers maak je zelf volgens verschillende patronen die je op websites (vb. https://maakjemondmasker.be/) en sociale media terugvindt. Deze maskers worden niet getest of genormeerd aangezien hun kwaliteit afhankelijk is van het gebruikte textiel. Daarom besloot de overheid om twee filters per inwoner te verdelen via de gemeenten. De gemeenten organiseren de verdeling van die filters aan de burgers op allerlei verschillende manieren, en je kan ze daarna in je zelfgemaakte masker steken. Je draagt het masker om anderen te beschermen.
 • De stoffen mondmaskers verdeeld via de apothekers zijn:
 • een aanvulling op de bestaande beschermingsmaatregelen om de verspreiding van de epidemie onder de bevolking te voorkomen;
 • conform de NBN-norm, zowel qua filtercapaciteit als ademhalingsweerstand;
 • ook bedoeld voor (gezonde) mensen, die (nog) geen klinische symptomen van een infectie hebben en/of vertonen en die niet in contact komen met mensen met dergelijke symptomen;
 • beschikbaar in één maat en hebben een beperkte levensduur van 30 wasbeurten (zie technische fiche);
 • te gebruiken voor op openbare plaatsen waar je in contact komt met andere mensen en de afstand van 1,5 meter niet kan respecteren en wanneer het verplicht is;
 • niet voorzien om te gebruiken bij fysieke inspanningen;
 • geen persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) of gecertificeerd medisch hulpmiddel!

Het verdeeld stoffen mondmasker bestaat uit drie lagen, waaronder één antibacteriële laag en staat bijgevolg garant voor een correcte filtercapaciteit. Lees steeds de gebruikershandleiding van het mondmasker voor een correct gebruik en onderhoud.

 • Chirurgische mondmaskers moeten voldoen aan alle vereisten betreffende medische hulpmiddelen. Ze beschermen de patiënt tegen secreten van de gezondheidswerkers die het chirurgisch masker dragen.
 • Je draagt een mondmasker om anderen te beschermen.

Zorg voor jezelf en je emoties 

Bericht van 23 april 2020

Sinds de COVID-19 crisis hebben meer en meer burgers én hulpverleners nood aan welzijns- of psychosociale ondersteuning. Waar kan je terecht:

Voor niet-dringende hulpverlening

welzijnsgerichte noden – OCMW Herk-de-Stad 013/78 09 40 of CAW Limburg 0800 13 500

psychische klachten - GGZ Meldpunt ELZ Herkenrode 011/27 42 98

Voor crisissituaties

Bel Crisismeldpunt -18j 089/70 03 70 of het Mobiel crisisteam Zuid 011 69 33 80

Bel PAAZ Jessa Ziekenhuis Hasselt - 011 33 95 00 of PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder 011 71 57 00

Bel psychiatrisch ziekenhuis ASSTER Sint-Truiden 011 71 57 00 of psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest 013 38 05 11

Voor levensbedreigende situaties

Bel 112

Infolijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmis(be)handeling,…)

Uitgebreide openingsuren: hulplijn 1712 is 50% meer bereikbaar in vergelijking met vorige maand.

Telefoon: maandag tot vrijdag van 9u tot 18u.

Chat: maandag tot donderdag van 13u tot 20u.

 

Een uitgebreider overzicht vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/psychosociale-hulpverlening/

Reizen binnen Europa: let op de kleurencode van je bestemming 

Er werden nieuwe maatregelen vastgelegd voor alle toeristische of “niet-essentiële” reizen naar het buitenland voor landen die toegankelijk zijn voor Belgische reizigers. Zo weet je voor je vertrek welke maatregelen er gelden voor je vakantie. Het gaat hier om de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk blijft van kracht tot nader order. Momenteel worden deze landen beschouwd als rode zones.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of “niet-essentiële” verplaatsingen. Reizigers die desondanks terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als “hoogrisico-contacten”, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten.

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.

Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België. Dat kan een verplichting zijn om je te registreren, het voorleggen van een recente negatieve coronatest tot zelfs een quarantaine ter plaatse.

Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.

Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat u het reisadvies leest vóór u naar uw bestemming vertrekt. Volg tijdens uw verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

Wat moet ik doen als ik terugkeer uit vakantie in een Europees land?

Wanneer u terugkeert uit een groene zone hoeft u geen bijkomende voorzorgen te nemen bij terugkeer. U respecteert steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid op vlak van hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers. In deze landen zijn er geen belangrijke uitbraken van het covid-19 virus en is het risico op besmetting (heel) erg laag.

Keert u terug uit een oranje zone, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.

Keert u terug uit een rode zone: Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de zelfisolatie.

Wie met het vliegtuig terugkeert uit een rode zone, moet vóór zijn of haar vertrek een Passenger Locater Form invullen en overhandigen aan de vliegtuigmaatschappij.

Wie terugkeert met een ander vervoersmiddel zoals de auto, de trein of een bus, is verplicht om binnen de 12 uur na aankomst in ons land het onderstaand formulier in te vullen en door te mailen aan PLFBelgium@health.fgov.be.

Dit formulier kan je ook digitaal invullen via https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form

Het formulier wordt gebruikt voor de contactopvolging.

Contacteer uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting.

Wat gebeurt er als ik getest word na mijn terugkeer?

Uw huisarts zal u en uw medereizigers testen op het covid-19 virus. Blijf in afwachting van uw afspraak met de huisarts thuis in quarantaine.

Indien u negatief test op het covid-19 virus, blijft u thuis in quarantaine. Ten vroegste vijf dagen na de eerste test, en negen dagen na uw terugkeer, volgt een tweede test. Is deze test ook negatief, dan hoeft u niet langer in quarantaine te blijven. Is de test positief, volg dan de instructies van uw huisarts en blijf in zelfisolatie.

Indien u positief test op het covid-19 virus bij de eerste test, blijf dan minstens 7 dagen in zelfisolatie en volg de instructies van uw huisarts die uw gezondheid verder zal opvolgen. De contactopvolgers zullen u contacteren om al uw nauwe contacten in kaart te brengen en verder op te volgen.

Moet ik tijdens de quarantaine of zelfisolatie bijkomende vakantiedagen nemen?

Uw huisarts zal u een “quarantaine attest” geven. Daarmee kan u aan uw werkgever bewijzen dat u in quarantaine of zelfisolatie moet blijven. Telewerken is toegestaan maar u mag zich niet verplaatsen naar uw werkplek.

Als u niet kan telewerken, kan u een beroep doen op de uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Zelfstandigen die door quarantaine of zelfisolatie niet kunnen werken, kunnen een beroep doen op een overbruggingsrecht.

Welke regels moet ik respecteren tijdens mijn quarantaine of zelfisolatie?

Vermijd het gebruik van het openbaar vervoer vanaf uw terugkeer in België.

De periode van quarantaine of zelfisolatie start van zodra u in België aankomt na uw reis.

Quarantaine of zelfisolatie wil zeggen dat u binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijft op één enkel adres. Dit kan uw privéadres zijn of bij familie of vrienden. Als u positief test, worden alle huisgenoten als nauwe contacten beschouwd.

Tijdens uw quarantaine of zelfisolatie moet het contact met andere mensen, waaronder ook de mensen in het zelfde huis, zoveel mogelijk vermeden worden. Bewaar steeds een afstand van 1,5m.

Handdoeken, beddengoed en eet- of drinkgerei mogen niet gedeeld worden met de andere huisgenoten, en indien mogelijk moet de persoon die in quarantaine of zelfisolatie is een apart toilet en badkamer gebruiken.

Voor de huisgenoten die samen met u op reis waren, zijn tijdens de quarantaine de afstands- en hygiënemaatregelen onder elkaar niet van toepassing.

Ga niet in quarantaine of zelfisolatie op een adres waar ook personen wonen die tot een risicogroep behoren. (bvb. personen ouder dan 65 jaar, personen met een ernstige onderliggende medische aandoening zoals ernstige hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verlaagde immuniteit).

Bezoek van anderen is niet toegestaan tijdens uw quarantaine of zelfisolatie.

Werken en naar school gaan is niet toegestaan. Telewerk is wel mogelijk.

Blijf tijdens de quarantaine of zelfisolatie binnenshuis. U mag enkel de woning verlaten voor de volgende essentiële verplaatsingen en u moet daarbij een (stoffen) mondmasker dragen:

Bezoek aan uw huisarts of voor dringende medische zorgen;

Aankoop van basisbenodigdheden, zoals voedsel en medicijnen, maar enkel indien niemand anders hiervoor kan zorgen;

Regelen van dringende juridische/financiële kwesties;

Voor mensen die essentieel werk verrichten of een erkende dwingende reden hebben: verplaatsingen voor de daaraan verbonden essentiële en kortdurende activiteit.

Tijdens de quarantaine of zelfisolatie moet u bereikbaar blijven voor de contactopvolgers en uw medewerking verlenen aan het oplijsten van uw nauwe contacten.