Aangepaste dienstverlening en werken op afspraak 

Bericht van dinsdag 17 maart 2020 om 10.50 uur 

Het gemeentebestuur en het OCMW van Herk-de-Stad passen naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus de dienstverlening aan.

Gemeentehuis

Om niet alleen de inwoners maar ook de medewerkers maximaal te beschermen werken de diensten in het gemeentehuis vanaf dinsdag 17 maart enkel op afspraak, maar enkel voor dienstverlening waarbij het niet anders kan. Voor heel wat diensten kan je ook terecht op www.herk-de-stad.be of telefonisch.

Als je een afspraak hebt, mag je aan de ingang voor mindervaliden aanbellen (kant Olmenhof). Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Onze diensten zijn bereikbaar via:

Gemeentehuis: 013 38 03 10 (algemeen nummer) - info@herk-de-stad.be
Dienst Burgerzaken: 013 38 03 20 - burgerzaken@herk-de-stad.be
Dienst Omgeving: 013 38 03 34 - omgeving@herk-de-stad.be
Technische Dienst: 013 38 03 31 - td@herk-de-stad.be
Dienst Leefmilieu: 013 38 03 06 - leefmilieu@herk-de-stad.be
Wonen in West-Limburg: 013 38 03 16 - info@woneninwestlimburg.be   

Een medewerker zal je vraag beoordelen:

  • Is je vraag dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je een afspraak en mag je langskomen. Kom, indien mogelijk, alleen. Hou ook minstens 1,5 m afstand van medeburgers en personeel.
  • Is je vraag dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je wel verder geholpen.
  • Is je vraag niet dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je ook verder geholpen.
  • Is je vraag niet dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan vragen we je om na 3 april opnieuw contact op te nemen.

Aangezien je in veel supermarkten en andere winkels vuilniszakken kan aankopen, kan je hiervoor voorlopig niet terecht bij onze diensten.

Sociaal Huis

Ook in het Sociaal Huis wordt vanaf 17 maart op afspraak gewerkt, maar enkel voor die situaties waarbij het niet anders kan.

Je kan de diensten bereiken via 013 78 09 40 of info@herk-de-stad.be of socialedienst@ocmwherkdestad.be.

Als je een afspraak hebt, mag je aan de voordeur aanbellen. Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Heb je een afspraak voor een huisbezoek? De medewerkers zullen beoordelen of de afspraak echt nodig is. Indien dit niet het geval is, word je gecontacteerd om je afspraak te verplaatsen.

Je poetshulp of verzorgende blijft langskomen, maar houdt hierbij uiteraard rekening met de algemene hygiënemaatregelen en zal de nodige afstand respecteren. De klusjesdienst kan enkel in dringende gevallen komen.

Andere vestigingen

De Speeldoos blijft open voor voor- en naschoolse kinderopvang. Het kantoor blijft gesloten en is enkel bereikbaar op afspraak.

Tel. 013 55 41 81 - despeeldoos@herk-de-stad.be

Onze andere gebouwen en vestigingen blijven gesloten. Onze medewerkers zijn enkel telefonisch of per e-mail bereikbaar:

De Markthallen: tel. 013 35 99 50 - demarkthallen@herk-de-stad.be
Dienst Jeugd: tel. 013 77 51 04 - jeugd@herk-de-stad.be
Dienstencentrum De Cirkel: tel. 013 52 26 64 - decirkel@herk-de-stad.be
Dienst Sport: tel. 013 55 25 95 - sport@herk-de-stad.be
Bibliotheek: tel. 013 55 39 01 - bibliotheek@herk-de-stad.be

Burgers die ziek of grieperig zijn, worden verzocht om thuis te blijven als zij een afspraak hebben!

Huisvuilzakken

Huisvuilzakken kan je afhalen in:

Doe Het Zelf Discount Sint-Jorislaan 77
Spar Schulen Sint-Jorislaan 186/1
Spar Schakkebroek Schoolstraat 18
Recyclageparken