Verdeling mondmaskers  

De verdeling van mondmaskers gebeurt via de provinciale logistieke HUB. Momenteel is de verdeling lopende van mondmaskers voor vroedvrouwen, fysiotherapeuten en psychiatrische ziekenhuizen. De gemeenten hebben hier geen rol in. Alle hulpvragers kunnen voortaan terecht op dit webformulier: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl. Het is belangrijk dat de hulpvragers dit formulier zelf invullen. 

Individuele beroepsbeoefenaars die menen vergeten te zijn in de verdeling van mondmaskers, moeten contact opnemen met de representatieve beroepsvereniging. Zij kunnen nakijken of de individuele beroepsbeofenaar in aanmerking komt voor de persoonlijke beschermingsmiddelen. De individuele beroepsbeoefenaars hebben de contactgegevens van hun representatieve beroepsorganisatie(s) en kunnen die zelf contacteren.

Limburg.net-recyclageparken opnieuw open vanaf 7 april 

Bericht van Limburg.net van dinsdag 31 maart 2020

Limburg.net-recyclageparken opnieuw open vanaf 7 april

Vanaf 7 april 2020 openen de Limburg.net-recyclageparken opnieuw de deuren. Wij rekenen erop dat de hieronder vermelde maatregelen strikt worden opgevolgd als u een Limburg.net-park bezoekt. Heeft u thuis voldoende ruimte om uw afval nog even te stockeren? Stel een bezoek aan het recyclagepark dan nog even uit. Probeer in ieder geval de eerste dagen na de heropening het park te vermijden, zo is er geen grote toeloop.

· Ieder gezin mag maximum 1 bezoek per 14 dagen naar het recyclagepark. Zo kunnen we iedereen de kans geven om afval weg te brengen. U kan zich met 1 identiteitskaart per gezin aanmelden. Het heeft geen zin om met de identiteitskaart van een ander gezinslid naar een park te komen in deze periode. Het systeem registreert elke aanmelding en weigert aanmeldingen die in strijd zijn met deze regel.

· Hou voldoende afstand (1,5 meter) van de parkwachters en andere bezoekers. Hierdoor is het aantal bezoekers op het park beperkt . Hou rekening met lange wachttijden.

· Blijf tijdens het aanschuiven in uw wagen.

· Sorteer uw afval thuis goed uit zodat je snel en vlot uw afval in de correcte container kan achterlaten.

· U moet de zuil zelf bedienen, de parkwachter mag u niet helpen.

· Kom alleen naar het park. Enkel als u echt hulp nodig heeft om iets uit de auto te tillen en in de container te gooien, mag u een extra persoon meebrengen. De parkwachter kan u niet helpen met uitladen.

· Behoud steeds de nodige afstand (min. 1,5 m) tot andere bezoekers of parkwachters. Respecteer alle basis hygiënemaatregelen. Zo mag telkens maar 1 persoon afval deponeren in dezelfde container. Wacht op voldoende afstand tot de container van uw keuze vrij is.

· Asbest kan niet naar het park gebracht worden. De persoonlijke beschermingsmiddelen zijn nu nodig voor de zorgsector. Stel het verwijderen van asbest uit tot na de coronacrisis.

· Er is geen verkoop van compost in bulk, hakselhout, compostbakken en -vaten.

· U kan het quotum huisvuilzakken niet afhalen.

· De openingsuren van de winterperiode blijven gelden. Op di, wo, vr en za zijn de parken open van 9 tot 12.30 uur en 13 tot 16 uur. Op donderdag kunt u tot 17 uur op het park terecht.

· We geven voorrang aan de interne circulatie en het transport van de containers. Wees hoffelijk!

 

Stel een bezoek aan het park uit als u thuis voldoende ruimte heeft om het afval te bewaren. Maak gebruik van de huis-aan-huisophalingen. Zo geraakt u ook al heel wat afval kwijt.

We rekenen erop dat u bovenstaande regels respecteert Zo houden wij het veilig! De situatie kan van dag tot dag veranderen. Check steeds www.limburg.net/corona voor de laatste stand van zaken.

 

Maatregelen verlengd tot minstens 19 april 

BE-Alert bericht van de Eerste Minister van zaterdag 28 maart om 9.25 uur

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.

Ter herinnering, De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.

Toch een paar verduidelijkingen:

Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld).

De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.

Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:

                           - De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.

                           - Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:

                                         * De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.

                                        * De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.   

Zoals altijd zijn de beslissingen gebaseerd op de aanbevelingen van de wetenschappelijke experts, die eerder vandaag zijn samengekomen.

Overtredingen worden bestraft. Daarnaast zullen we binnenkort een systeem invoeren voor de onmiddellijke inning van boetes.

Iedereen heeft de individuele en collectieve verantwoordelijkheid om deze beslissingen, waarvan we weten dat ze moeilijk zijn, te respecteren. We zijn blij met de inzet, de solidariteit en de verantwoordelijkheid van elke Belg. Iedereen weet dat deze maatregelen essentieel zijn voor onze gezondheid. We zijn ook erkentelijk voor het werk van het medisch personeel. Hun  dagelijkse inzet is bijzonder en lovenswaardig, en alle overheden van het land doen hun uiterste best om hen te beschermen. Tot slot is ook de inzet van alle mensen die het land elke dag draaiende houden, van fundamenteel belang. Ook hen willen we bedanken.

Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor de anderen.

Nieuwe ophaalregels Limburg.net 

Bericht van donderdag 26 maart 2020 - 14.30 uur

De afgelopen dagen hebben de ophaaldiensten van Limburg.net en de externe ophaalfirma’s (Renewi en Suez) alles in het werk gesteld om alle geplande ophalingen aan huis te laten doorgaan. Tijdens de ophalingen stellen de ophalers echter vast dat er veel meer afval wordt aangeboden dan normaal. Dit is enerzijds te wijten aan de gesloten recyclageparken en anderzijds aan het feit dat veel mensen hele dagen thuis zijn en ze hun tijd zinvol willen besteden en beginnen opruimen. Hierdoor produceren ze meer afval. De grote hoeveelheden afval die worden aangeboden zorgen er echter voor dat de vrachtwagens sneller vol zijn, de beladers een extra zware taak hebben en de rondes veel langer duren dan normaal wat wel even kan maar ook niet vol te houden is.

Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier

Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. Voor huisvuil en pmd was het aantal aangeboden zakken al beperkt tot vier door de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Limburg.net beperkt nu ook het aantal groenafvalzakken tot maximaal 4 zakken per gezin. In gemeenten waar met containers wordt gewerkt is het niet meer toegelaten om extra zakken naast de container aan te bieden.

Grofvuilophalingen aan huis uitgesteld tot 3 mei

Om zoveel mogelijk capaciteit vrij te houden voor de ophaling van huisvuil, gft, pmd en papier en karton worden de grofvuilophalingen aan huis voorlopig uitgesteld tot na 3 mei. Iedereen die al een aanvraag deed voor een grofvuilophaling wordt hiervan persoonlijk verwittigd. De geplande ophalingen worden verschoven naar de eerstkomende ophaaldatum in mei.

Ophalingen van huisvuil en gft blijven prioriteit

Op dit ogenblik lukt het nog net om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag een grotere uitdaging. Ook de ophaalfirma’s worden immers geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er teveel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden om alles uit te voeren zal er prioriteit gegeven worden aan huisvuil en gft. De rondes voor papier en karton en later ook deze van pmd zullen dan tijdelijk niet meer uitgevoerd worden. Limburg.net vraagt daarom aan iedereen om de beperkingen in het aangeboden afval te respecteren.
 

Toon uw respect voor de ophalers, bied uw afval correct aan

Elk jaar zetten de afvalsector de afvalophalers in de kijker tijdens de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. Vandaag wordt nog maar eens duidelijk dat ze een essentiële dienstverlening verzorgen. Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en zijn afval correct aan te bieden. Zo kunnen de ophalers hun werk efficiënt en snel uitvoeren:

* De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6u buiten, zo staat het steeds tijdig aan de straat.

* Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. bv. Een pakket papier mag max. 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.

* Zorg ervoor dat u niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt: maximum 4 zakken voor huisvuil, pmd en groenafval, max. 2 m³ tuin- en snoeihout en max. 1 m³ papier en karton

* Sorteer correct zodat uw afval niet geweigerd moet worden.

 

Alle Herkse initiatieven op een rij 

Gepubliceerd woensdag 25 maart 2020 - 18.45 uur

Exact een week geleden werden in het kader van de strijd tegen het coronavirus verregaande maatregelen van kracht om de gezondheid van alle burgers in België te beschermen. Niet essentiële winkels werden gesloten en er geldt een samenscholingsverbod. De maatregelen gelden tot minstens 5 april. Hier zetten we de belangrijkste maatregelen waarmee jij als inwoner van Herk-de-Stad geconfronteerd wordt op een rij.

Ziek? Bel naar je huisarts

Eerst en vooral hopen we dat vooral heel goed met je gaat. Kamp je toch met een hoestje, keelpijn, een loopneus of koorts en voel je je ongerust? De algemene regel blijft: iedereen met klachten aan de luchtwegen blijft thuis en neemt telefonisch contact op met de huisarts. Ga dus zeker niet in de wachtzaal zitten. Volg de telefonische instructies van je huisarts goed op. De huisartsenvereniging vraagt ook nadrukkelijk om enkel naar de huisarts te bellen als je symptomen hebt. Voor alle andere vragen kan je tussen 8 en 20 uur terecht op de infolijn 0800 14 689, of doorlopend via de website info-coronavirus.be.

Welke maatregelen zijn er van toepassing tot 5 april?

De Nationale Veiligheidsraad nam op 17 maart maatregelen die de verspreiding van de epidemie moeten tegengaan. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. Alle winkels zijn gesloten, behalve voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, apothekers, krantenwinkels en brandstofleveranciers. Vanaf vandaag woensdag 25 maart worden ook kappers verplicht te sluiten. Daarnaast zijn alle culturele-, recreatieve-, en sportactiviteiten verboden. Buitenactiviteiten zijn toegelaten. Wandelen, fietsen of joggen mag enkel in je eigen buurt.

Verder is er belangrijk nieuws voor Belgen die via de luchthaven het land binnen komen: zowel de persoon zelf ALS de persoon/personen die hem/haar afhalen, worden verplicht om veertien dagen in quarantaine te gaan waarbij het verboden is om te werken.

Deze maatregelen brengen heel wat vragen met zich mee. Het crisiscentrum zette de meest gestelde vragen en het antwoord op een rij. Heb je een vraag? Surf dan naar https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/. Staat je vraag niet in het overzicht, bel dan naar de infolijn op 0800 14 689.

Gemeentehuis en OCMW: werken op afspraak en aangepaste dienstverlening

Het gemeentebestuur en het OCMW van Herk-de-Stad passen naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus de dienstverlening aan.

Gemeentehuis

Om niet alleen de inwoners maar ook de medewerkers maximaal te beschermen werken de diensten in het gemeentehuis enkel op afspraak, maar enkel voor dienstverlening waarbij het niet anders kan. Voor heel wat diensten kan je ook terecht op www.herk-de-stad.be of telefonisch. Als je een afspraak hebt, mag je je aan het gemeentehuis aanmelden. Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Onze diensten zijn bereikbaar via:

Gemeentehuis: 013 38 03 10 (algemeen nummer) - info@herk-de-stad.be (Het gemeentehuis blijft ook na de kantooruren bereikbaar voor dringende gevallen).
Dienst Burgerzaken: 013 38 03 20 - burgerzaken@herk-de-stad.be
Dienst Omgeving: 013 38 03 34 - omgeving@herk-de-stad.be
Technische Dienst: 013 38 03 31 - td@herk-de-stad.be
Dienst Leefmilieu: 013 38 03 06 - leefmilieu@herk-de-stad.be
Wonen in West-Limburg: 013 38 03 16 - info@woneninwestlimburg.be  

Een medewerker zal je vraag beoordelen: is je vraag dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je een afspraak en mag je langskomen. Kom, indien mogelijk, alleen. Hou ook minstens 1,5 m afstand van medeburgers en personeel.

Is je vraag dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je wel verder geholpen.

Is je vraag niet dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je ook verder geholpen.

Is je vraag niet dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan vragen we je om na 5 april opnieuw contact op te nemen.

Aangezien je in veel supermarkten en andere winkels vuilniszakken kan aankopen, kan je hiervoor voorlopig niet terecht bij onze diensten.

OCMW/Sociaal Huis

Ook in het Sociaal Huis wordt op afspraak gewerkt, maar enkel voor die situaties waarbij het niet anders kan. Je kan de diensten bereiken via 013 78 09 40 of socialedienst@ocmwherkdestad.be.

Als je een afspraak hebt, mag je aan de voordeur aanbellen. Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Heb je een afspraak voor een huisbezoek? De medewerkers zullen beoordelen of de afspraak echt nodig is. Indien dit niet het geval is, word je gecontacteerd om je afspraak te verplaatsen.

Je poetshulp of verzorgende blijft langskomen, maar houdt hierbij uiteraard rekening met de algemene hygiënemaatregelen en zal de nodige afstand respecteren. De klusjesdienst kan enkel in dringende gevallen komen.

De Speeldoos

De Speeldoos blijft open voor voor- en naschoolse kinderopvang. Het kantoor blijft gesloten en is enkel bereikbaar op afspraak.

Tel. 013 55 41 81 - despeeldoos@herk-de-stad.be

Vrijetijdsdiensten blijven gesloten tot 19 april

Bij ministerieel besluit werd beslist dat alle vrijetijdsdiensten gesloten blijven tot 19 april. Het gaat om De Markthallen, de dienst Jeugd, dienstencentrum De Cirkel en sportcentrum Herkules. Onze medewerkers zijn hierdoor enkel telefonisch of per e-mail bereikbaar:

De Markthallen: tel. 013 35 99 50 - demarkthallen@herk-de-stad.be
Dienst Jeugd: tel. 013 77 51 04 - jeugd@herk-de-stad.be
Dienstencentrum De Cirkel: tel. 013 52 26 64 - decirkel@herk-de-stad.be
Dienst Sport: tel. 013 55 25 95 - sportdienst@herk-de-stad.be
Bibliotheek: tel. 013 55 39 01 - bibliotheek@herk-de-stad.be

Burgers die ziek of grieperig zijn, worden verzocht om thuis te blijven als zij een afspraak hebben!

Daarnaast blijft ook de bibliotheek gesloten tot 19 april.

Huisvuilzakken

Huisvuilzakken kan je momenteel niet afhalen in het gemeentehuis of op het recyclagepark dat momenteel ook gesloten is. Je kan er wel voor terecht in Spar Schulen of Spar Schakkebroek. In de meeste andere warenhuizen zijn ze ook gewoon te koop. De recyclageparken zijn momenteel gesloten. De huis-aan-huisophalingen gaan door zoals gepland.

Geen wekelijkse markt

De wekelijkse markt in Herk-de-Stad gaat niet door tot minstens 5 april. Omdat er in het centrum en in onze deelgemeenten heel wat voedingswinkels aanwezig zijn, kan er niet aangetoond worden dat de markt een noodzaak is.

Gemeente en OCMW contacteren alle 75-plussers

Gemeente en OCMW zijn gestart met alle 75-plussers in Herk-de-Stad te bellen. Zo kunnen de zorgnoden gedetecteerd worden en kan er iets gedaan worden aan de vereenzaming van de mensen. Gemeente en OCMW zullen zoveel als mogelijk bijspringen. Daarnaast werden alle Herkse thuisverpleegkundigen opgeroepen om eventuele noden bij hun patiënten zo snel mogelijk te signaleren. Ook de mantelzorgers die gekend zijn bij de gemeente worden hiervoor gecontacteerd. Aarzel zelf ook niet om mensen in je buurt die nood kunnen hebben aan een babbel even te contacteren!

Help kwetsbare groepen verder

Het coronavirus is gevaarlijk, vooral voor kwetsbare groepen? Wil jij deze mensen graag een handje helpen door een boodschap te doen, dieren te verzorgen of ze telefonisch een luisterend oor te bieden? Op www.herk-de-stad.be/coronavirus kan je hiervoor een handig briefje downloaden. Let natuurlijk wel op de hygiënemaatregelen en de richtlijnen rond social distancing. Zo dragen we zorg voor elkaar!

Open handelszaken: afhalen, leveren, webshop

Het gemeentebestuur start vanaf vandaag met www.herk-de-stad.be/handelszaken een pagina om de lokale middenstand en horeca te steunen in deze coronacrisis. Op de pagina wordt de komende dagen een overzicht opgebouwd van de Herkse handelaars die aan huis leveren, afhaalzaken, handelaars die leveren of werken op afspraak, diegenen die een webshop hebben, … Uiteraard allemaal initiatieven die de veiligheid van de bewoners niet in gevaar brengt. Handelaars die opgenomen willen worden in dit overzicht kunnen dit door te mailen naar ondernemen@herk-de-stad.be. Op dit mailadres kan je ook terecht voor alle vragen. Heel wat Herkse handelaars hebben ook een pagina op onze stadsapp waar je hen kan volgen. Hoe de app downloaden? Heb je een Iphone? Geef ‘Herk-de-Stad’ in bij de zoekfunctie en klik op het zoekicoon. Je krijgt dan onder meer de ‘Herk-de-Stad City App’. Installeer deze app volledig gratis. Heb je een android-toestel? Je kan via Google Play zoeken op ‘Herk-de-Stad’. Je krijgt dan onder meer de ‘Herk-de-Stad City App’. Installeer deze app.

Waarschuwingen corona via BE-Alert

De corona-epidemie is een ernstige noodsituatie in ons land. Bij een noodsituatie wil Binnenlandse Zaken je graag snel verwittigen. Daarom maakt de federale overheid gebruik van BE-Alert. Dat is een systeem dat je meteen gratis op de hoogste stelt via e-mail (momenteel), per sms of telefonisch. Registreer je vandaag nog op www.be-alert.be. Ook via www.facebook.com/herkdestad, onze stadsapp en www.herk-de-stad.be/coronavirus blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Attest voor werknemers voor essentieel woon-werkverkeer 

Bericht van vrijdag 20 maart om 18.25 uur

Door de afkondiging van het federaal rampenplan naar aanleiding van de coronacrisis is thuiswerk de norm geworden. Niet iedereen kan echter telewerken. Daarom raden we werkgevers aan om aan personeelsleden die toch naar het werk moeten komen een attest te bezorgen. Met zo’n attest kan een werknemer tijdens een eventuele politiecontrole aantonen dat het om een essentiële verplaatsing gaat. Opgelet! Telewerk is verplicht bij alle niet-essentiële diensten, ongeacht hun grootte en voor alle medewerkers waarvoor dit mogelijk is, zonder uitzondering. Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten bedrijven de sociale afstand van 1,5 meter garanderen.

Help kwetsbare groepen verder 

Het coronavirus is gevaarlijk, vooral voor kwetsbare groepen. Wil jij deze mensen graag een handje helpen? Vul dan dit briefje in en steek het in hun brievenbus. Let natuurlijk wel op de hygiënemaatregelen en de richtlijnen rond social distancing. Zo dragen we zorg voor elkaar! 

Callcenter Corona van RSVZ: gratis nummer voor zelfstandigen met vragen rond maatregelen door het coronavirus 

Bericht van woensdag 18 maart 2020 om 11.40 uur 

Zelfstandigen met vragen rond de maatregelen met betrekking tot hun sociaal statuut door het coronavirus (o.a. bijdragen en uitkeringen), kunnen terecht bij het gratis Callcenter Corona van het RSVZ.

Het Callcenter is van maandag tot vrijdag bereikbaar van 8u tot 20u op het gratis nummer 0800 12 018.

Wie kan terecht bij het Callcenter?

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen. Voor vragen rond deze maatregelen, kunnen zij terecht bij het Callcenter van het RSVZ.

Het gaat om vragen rond volgende maatregelen:

- uitstel van betaling of vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen,

- vrijstelling van sociale bijdragen,

- overbruggingsuitkeringen,

- kwijtschelding van verhogingen.

De recentste info rond deze maatregelen wordt gebundeld op de website van het RSVZ.

Zelfstandigen kunnen ook steeds terecht bij hun socialeverzekeringsfonds dat het eerstelijnscontact blijft voor hun vragen.

 

Geen huisvuilzakken afhalen in gemeentehuis 

Bericht van woensdag 18 maart 2020 om 11.40 uur 

De recyclageparken zijn gesloten, de dienstverlening in de gemeentehuizen is beperkt tot het strikte minimum.  Hierdoor kunt u niet terecht in de gemeentehuizen en parken om het quotum huisvuilzakken af te halen.  U kunt het quotum huisvuilzakken nog afhalen bij bepaalde deelnemende handelszaken (die open mogen blijven).  Haal enkel uw quotum huisvuilzakken af als u geen voorraad meer heeft.

Heeft u nog voldoende huisvuilzakken in voorraad?  Haal deze dan later in het jaar af.  Het afhalen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.

 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en anderen 

Bericht van dinsdag 17 maart 2020 om 23 uur 

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

- Voedingswinkel

- Dokter

- Apotheek

- Postkantoor

- Bankautomaat

- Benzinestation

- Hulp bieden aan kwetsbare personen

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van: 

- Krantenwinkels

- Kappers (1 klant per keer)

- Nachtwinkels (open tot 22u)

Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren.

Alle voedingswinkels blijven geopend

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.  

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven. Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand). 

Elke bijeenkomst is verboden.

Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang. 

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten

 Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. 

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden.

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Aangepaste dienstverlening en werken op afspraak 

Bericht van dinsdag 17 maart 2020 om 10.50 uur 

Het gemeentebestuur en het OCMW van Herk-de-Stad passen naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus de dienstverlening aan.

Gemeentehuis

Om niet alleen de inwoners maar ook de medewerkers maximaal te beschermen werken de diensten in het gemeentehuis vanaf dinsdag 17 maart enkel op afspraak, maar enkel voor dienstverlening waarbij het niet anders kan. Voor heel wat diensten kan je ook terecht op www.herk-de-stad.be of telefonisch.

Als je een afspraak hebt, mag je aan de ingang voor mindervaliden aanbellen (kant Olmenhof). Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Onze diensten zijn bereikbaar via:

Gemeentehuis: 013 38 03 10 (algemeen nummer) - info@herk-de-stad.be
Dienst Burgerzaken: 013 38 03 20 - burgerzaken@herk-de-stad.be
Dienst Omgeving: 013 38 03 34 - omgeving@herk-de-stad.be
Technische Dienst: 013 38 03 31 - td@herk-de-stad.be
Dienst Leefmilieu: 013 38 03 06 - leefmilieu@herk-de-stad.be
Wonen in West-Limburg: 013 38 03 16 - info@woneninwestlimburg.be   

Een medewerker zal je vraag beoordelen:

 • Is je vraag dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je een afspraak en mag je langskomen. Kom, indien mogelijk, alleen. Hou ook minstens 1,5 m afstand van medeburgers en personeel.
 • Is je vraag dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je wel verder geholpen.
 • Is je vraag niet dringend, maar kan de informatie telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan krijg je geen afspraak, maar word je ook verder geholpen.
 • Is je vraag niet dringend en kan de informatie niet telefonisch, digitaal of per post bezorgd worden? Dan vragen we je om na 3 april opnieuw contact op te nemen.

Aangezien je in veel supermarkten en andere winkels vuilniszakken kan aankopen, kan je hiervoor voorlopig niet terecht bij onze diensten.

Sociaal Huis

Ook in het Sociaal Huis wordt vanaf 17 maart op afspraak gewerkt, maar enkel voor die situaties waarbij het niet anders kan.

Je kan de diensten bereiken via 013 78 09 40 of info@herk-de-stad.be of socialedienst@ocmwherkdestad.be.

Als je een afspraak hebt, mag je aan de voordeur aanbellen. Heb je geen afspraak? Dan zal je later moeten terugkomen, wanneer je wel een afspraak hebt. Zo kunnen we contacten tussen verschillende mensen beperken, voor uw én onze veiligheid.

Heb je een afspraak voor een huisbezoek? De medewerkers zullen beoordelen of de afspraak echt nodig is. Indien dit niet het geval is, word je gecontacteerd om je afspraak te verplaatsen.

Je poetshulp of verzorgende blijft langskomen, maar houdt hierbij uiteraard rekening met de algemene hygiënemaatregelen en zal de nodige afstand respecteren. De klusjesdienst kan enkel in dringende gevallen komen.

Andere vestigingen

De Speeldoos blijft open voor voor- en naschoolse kinderopvang. Het kantoor blijft gesloten en is enkel bereikbaar op afspraak.

Tel. 013 55 41 81 - despeeldoos@herk-de-stad.be

Onze andere gebouwen en vestigingen blijven gesloten. Onze medewerkers zijn enkel telefonisch of per e-mail bereikbaar:

De Markthallen: tel. 013 35 99 50 - demarkthallen@herk-de-stad.be
Dienst Jeugd: tel. 013 77 51 04 - jeugd@herk-de-stad.be
Dienstencentrum De Cirkel: tel. 013 52 26 64 - decirkel@herk-de-stad.be
Dienst Sport: tel. 013 55 25 95 - sportdienst@herk-de-stad.be
Bibliotheek: tel. 013 55 39 01 - bibliotheek@herk-de-stad.be

Burgers die ziek of grieperig zijn, worden verzocht om thuis te blijven als zij een afspraak hebben!

Huisvuilzakken

Huisvuilzakken kan je afhalen in:

Doe Het Zelf Discount Sint-Jorislaan 77
Spar Schulen Sint-Jorislaan 186/1
Spar Schakkebroek Schoolstraat 18
Recyclageparken

Wat betekenen de maatregelen van de federale en Vlaamse overheid voor de stad Herk-de-Stad? 

 

 • Het gemeentehuis blijft open.
 • Alle stedelijke activiteiten worden geannuleerd.
 • Alle gebouwen met recreatieve functies gaan dicht.
 • Er is geen zaalverhuur meer aan externen.
 • Niet-dringende infomomenten worden afgelast of uitgesteld.
 • Zitdagen van externe organisaties zijn geannuleerd.
 • De markt gaat door.
 • Burgerlijke huwelijken kunnen plaatsvinden.
 • Recyclagepark blijft open open.
 • De Speeldoos blijft open volgens de normale uurregeling
 • Op campus Ursula van het Jessa Ziekenhuis geldt een bezoekersverbod. Alle niet-dringende consultaties zijn afgelast. Patiënten worden persoonlijk door het ziekenhuis verwittigd.

Deze locaties gaan dicht t.e.m. 3 april 2020

 • De Markthallen
 • Sportcentrum Herkules
 • Bibliotheek en uitleenposten
 • Dienstencentrum De Cirkel
 • Speeltuinen gesloten vanaf 15 maart 2020

Antwoorden meest gestelde vragen Coronavirus 

Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

 

                                                  

Coronavirus: Fluvius neemt extra maatregelen 

Bericht van zaterdag 17 maart 2020 - 11.40 uur

Niet-dringende interventies uitgesteld, geen meteropnemers op pad, beperkt aantal klantenkantoren

Na overleg met de andere Belgische netbeheerders ORES, Resa en Sibelga heeft Fluvius beslist om verdere beperkende maatregelen te treffen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus.  Deze maatregelen hebben impact op onze dienstverlening en gaan in vanaf 17 maart t.e.m. 3 april. Ze gelden voor al onze disciplines: elektriciteit, aardgas, riolering, telecom en warmte.

Fluvius schort niet-dringende technische werken met klantencontacten op

Alle niet-dringende interventies waarbij we in contact komen met onze klanten (of andere collega's) worden voorlopig stilgelegd. Het gaat onder meer om gewone aansluitingen, het ombouwprogramma van de digitale meter en investeringswerken. Bij die investeringswerken zorgen we er wel voor dat we de werven veilig achterlaten. Onze diensten brengen de klanten waarbij de afspraken niet doorgaan op de hoogte.

Niet-dringende werken waarbij een technicus alleen en zonder klanten in de buurt kan werken kunnen wel.

Dringende interventies (storingen, dringende indienstnamen en dringende aan- en afkoppelingen) blijven wel doorgaan. Fluvius laat klanten die problemen ervaren met nutsvoorzieningen nooit in de steek. We vragen onze klanten wel op voorhand om een gsm-nummer zodat onze technicus hem of haar kan vragen om de ruimte waar gewerkt moet worden vrij te maken, zonder zelf in de buurt te komen. Als de klant toch aanwezig moet blijven, vragen we steeds om anderhalve meter afstand te houden.

Geen meteropnemers op pad

Onze meteropnemers gaan voorlopig niet meer op ronde. De klanten waar ze de komende weken langs zouden moeten gaan, ontvangen een brief waarbij ze zelf hun meterstanden moeten doorgeven via de website of onze infolijn.

Nog dertien klantenkantoren open, alleen voor dringende zaken en enkel op afspraak

We passen onze dienstverlening in de klantenkantoren verder aan. Van de 30 kantoren blijven er nog dertien open. Het gaat om de kantoren in Aalst, Antwerpen (Hoboken en Deurne), Brugge, Genk, Gent, Ieper, Turnhout, Kortrijk, Hasselt, Leuven, Mechelen en Sint-Niklaas. In de 13 kantoren kunnen onze klanten alleen voor dringende problemen terecht (bv. problemen met budgetmeters of oplaadkaarten). Ze kunnen telefonisch een afspraak maken om langs te komen.

Extra interne maatregelen

Fluvius nam eerder al interne maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We zetten maximaal in op telewerken, alle niet-noodzakelijke verplaatsingen werden geannuleerd en er zijn geen fysieke vergaderingen toegelaten. Onze bedrijfsrestaurants zijn gesloten. Al onze medewerkers werd gevraagd de hygiënische regels te respecteren en zich aan het social distancing-principe te houden.